Prehľad o organizácii
Best Club s.r.o.
Vladimíra Clementisa 48, 917 01 Trnava
48193682
2120084780
Nemá
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36006/T
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Best Club s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Best Club s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Best Club s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Best Club s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Best Club s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Best Club s.r.o.


Konateľ Best Club s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Best Club s.r.o.


Predmet činnosti Best Club s.r.o.


Kataster Best Club s.r.o.


Skrátené výkazy Best Club s.r.o.