Prehľad o organizácii
BMRA, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
48193691
2120078620
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63878/L
-2,51 tis. €
-117,7 %
2020/2019
N/A
-0,02
-117,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk BMRA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby BMRA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
9,83
0,45
n/a
1,83

Zisk pred zdanením BMRA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA BMRA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BMRA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BMRA, s.r.o.


Konateľ BMRA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BMRA, s.r.o.


Predmet činnosti BMRA, s.r.o.


Kataster BMRA, s.r.o.


Skrátené výkazy BMRA, s.r.o.