Prehľad o organizácii
LUMATEK s.r.o.
Kutnohorská 2219/2, 075 01 Trebišov
48193836
2120080600
SK2120080600
1 zamestnanec
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37470/V
1,44 tis. €
80,5 %
2022/2021
365 tis. €
98,8 %
2022/2021
0,04
93,6 %
2022/2021
2,15 tis. €
N/A

Zisk LUMATEK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby LUMATEK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1,05
0,13
0,04
1,09

Zisk pred zdanením LUMATEK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA LUMATEK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LUMATEK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUMATEK s.r.o.


Konateľ LUMATEK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUMATEK s.r.o.


Predmet činnosti LUMATEK s.r.o.


Kataster LUMATEK s.r.o.


Skrátené výkazy LUMATEK s.r.o.