Prehľad o organizácii
S.B. Sparrow Building s.r.o.
930 41 Mierovo
48193887
2120087398
SK2120087398
3-4 zamestnanci
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35987/T
11 tis. €
4 510,9 %
2023/2022
62,6 tis. €
49,3 %
2023/2022
0,27
2 220,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk S.B. Sparrow Building s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby S.B. Sparrow Building s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
5,2
0,64
0,64
5,32

Zisk pred zdanením S.B. Sparrow Building s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA S.B. Sparrow Building s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod S.B. Sparrow Building s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S.B. Sparrow Building s.r.o.


Konateľ S.B. Sparrow Building s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S.B. Sparrow Building s.r.o.


Predmet činnosti S.B. Sparrow Building s.r.o.


Kataster S.B. Sparrow Building s.r.o.


Skrátené výkazy S.B. Sparrow Building s.r.o.