Prehľad o organizácii
KAOL Pro, s.r.o.
Levočská 1375/4, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
48193933
2120084252
SK2120084252
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37507/V
892 €
42,5 %
2022/2021
42,2 tis. €
29,5 %
2022/2021
0,08
33,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KAOL Pro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby KAOL Pro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,48
0,67
0,02
3,04

Zisk pred zdanením KAOL Pro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 tis. €
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
transparex.sk

EBITDA KAOL Pro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 tis. €
1,6 tis. €
1,4 tis. €
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KAOL Pro, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KAOL Pro, s.r.o.


Konateľ KAOL Pro, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KAOL Pro, s.r.o.


Predmet činnosti KAOL Pro, s.r.o.


Kataster KAOL Pro, s.r.o.


Skrátené výkazy KAOL Pro, s.r.o.