Prehľad o organizácii
SUPPNet s. r. o.
Námestie SNP 482/23, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
48193984
2120084032
SK2120084032
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104676/B
2,7 tis. €
-24,4 %
2023/2022
264 tis. €
-14,3 %
2023/2022
0,04
5,2 %
2023/2022
3,94 tis. €
N/A

Zisk SUPPNet s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby SUPPNet s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
1,49
0,67
0,11
3,77

Zisk pred zdanením SUPPNet s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA SUPPNet s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SUPPNet s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SUPPNet s. r. o.


Konateľ SUPPNet s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SUPPNet s. r. o.


Predmet činnosti SUPPNet s. r. o.


Kataster SUPPNet s. r. o.


Skrátené výkazy SUPPNet s. r. o.