Prehľad o organizácii
TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Kollárova 280/5, 911 01 Trenčín
48194018
2120114128
Nemá
nezistený
11.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Dr, vložka č. 10111/R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,22
n/a
n/a

Zisk pred zdanením TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


Predstavenstvo TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


Člen dozorného orgánu TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


Predmet činnosti TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


Kataster TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO


Skrátené výkazy TRENČIANSKE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO