Prehľad o organizácii
VETCARE CENTRUM, s.r.o.
072 31 Vinné
48194255
2120086991
SK2120086991
2 zamestnanci
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37506/V
3,53 tis. €
-84,5 %
2023/2022
266 tis. €
23,6 %
2023/2022
0,04
-82,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk VETCARE CENTRUM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby VETCARE CENTRUM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
10,37
0,63
0,06
1,55

Zisk pred zdanením VETCARE CENTRUM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA VETCARE CENTRUM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VETCARE CENTRUM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VETCARE CENTRUM, s.r.o.


Konateľ VETCARE CENTRUM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VETCARE CENTRUM, s.r.o.


Predmet činnosti VETCARE CENTRUM, s.r.o.


Kataster VETCARE CENTRUM, s.r.o.


Skrátené výkazy VETCARE CENTRUM, s.r.o.