Prehľad o organizácii
IC-Centre Jazyková škola s.r.o.
Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica
48194336
2120094339
Nemá
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28271/S
N/A
N/A
N/A
34,9 tis. €
-77,6 %
2021/2020
N/A

Zisk IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
3,73
0,35
n/a
1,53

Zisk pred zdanením IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


Konateľ IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


Predmet činnosti IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


Kataster IC-Centre Jazyková škola s.r.o.


Skrátené výkazy IC-Centre Jazyková škola s.r.o.