Prehľad o organizácii
E-Sperk s.r.o.
Záhradná 538/12, 075 01 Trebišov
48194531
2120084791
SK2120084791
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37508/V
5,31 tis. €
135,6 %
2022/2021
10 tis. €
-4,9 %
2022/2021
0,42
149,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk E-Sperk s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby E-Sperk s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,55
-0,61
1
0,62

Zisk pred zdanením E-Sperk s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA E-Sperk s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod E-Sperk s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie E-Sperk s.r.o.


Konateľ E-Sperk s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. E-Sperk s.r.o.


Predmet činnosti E-Sperk s.r.o.


Kataster E-Sperk s.r.o.


Skrátené výkazy E-Sperk s.r.o.