Prehľad o organizácii
JZ Agro, s.r.o.
Klokočova 732, 981 01 Hnúšťa
48194565
2120110113
Nemá
nezistený
12.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28461/S
3,98 tis. €
-13 %
2022/2021
21,3 tis. €
41 %
2022/2021
0,14
-22,2 %
2022/2021
2,42 tis. €
N/A

Zisk JZ Agro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby JZ Agro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
4,72
0,85
0,38
6,57

Zisk pred zdanením JZ Agro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA JZ Agro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JZ Agro, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JZ Agro, s.r.o.


Konateľ JZ Agro, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JZ Agro, s.r.o.


Predmet činnosti JZ Agro, s.r.o.


Kataster JZ Agro, s.r.o.


Skrátené výkazy JZ Agro, s.r.o.