Prehľad o organizácii
Vector Enterprise k.s.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
48194638
2120094306
SK2120094306
1 zamestnanec
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 1547/B
448 tis. €
-4,9 %
2023/2022
589 tis. €
-5,2 %
2023/2022
0,19
-23,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Vector Enterprise k.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Vector Enterprise k.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Vector Enterprise k.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Vector Enterprise k.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Vector Enterprise k.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vector Enterprise k.s.


Komplementár Vector Enterprise k.s.


Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba Vector Enterprise k.s.


Komanditista Vector Enterprise k.s.


Komplementár Vector Enterprise k.s.


Predmet činnosti Vector Enterprise k.s.


Kataster Vector Enterprise k.s.


Skrátené výkazy Vector Enterprise k.s.