Prehľad o organizácii
S - Point s.r.o.
Klincová 35, 821 08 Bratislava
48194662
2120088498
SK2120088498
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104607/B
-2,44 tis. €
12,9 %
2023/2022
N/A
-0,28
-22,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk S - Point s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby S - Point s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,01
-148
n/a
0,01

Zisk pred zdanením S - Point s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA S - Point s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod S - Point s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S - Point s.r.o.


Konateľ S - Point s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S - Point s.r.o.


Prokurista S - Point s.r.o.


Predmet činnosti S - Point s.r.o.


Kataster S - Point s.r.o.


Skrátené výkazy S - Point s.r.o.