Prehľad o organizácii
MS Stolárstvo s. r. o.
Školská 17, 044 11 Trstené pri Hornáde
48194697
2120084868
SK2120084868
2 zamestnanci
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37510/V
-93,7 tis. €
-687,2 %
2022/2021
99,9 tis. €
-62,7 %
2022/2021
-0,44
-1 351,4 %
2022/2021
70,9 tis. €
2 468,9 %
2021/2020
N/A

Zisk MS Stolárstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby MS Stolárstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-4,16
-1,08
0,31
0,24

Zisk pred zdanením MS Stolárstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA MS Stolárstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MS Stolárstvo s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MS Stolárstvo s. r. o.


Konateľ MS Stolárstvo s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MS Stolárstvo s. r. o.


Predmet činnosti MS Stolárstvo s. r. o.


Kataster MS Stolárstvo s. r. o.


Skrátené výkazy MS Stolárstvo s. r. o.