Prehľad o organizácii
EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.
Svätoplukova 5, 071 01 Michalovce
48194760
2120092249
SK2120092249
1 zamestnanec
02.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37602/V
1,41 tis. €
9,3 %
2022/2021
27,3 tis. €
-9,6 %
2022/2021
0,22
-3,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
0,97
0,77
0
4,91

Zisk pred zdanením EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy EPS57 SLOVAKIA, s.r.o.