Prehľad o organizácii
VMS international s.r.o.
067 73 Strihovce
48194816
2120152859
Nemá
nezistený
07.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32121/P
18,4 tis. €
-12,4 %
2023/2022
28,7 tis. €
12,5 %
2023/2022
0,21
31,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk VMS international s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby VMS international s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk
17,21
0,96
0,26
27,51

Zisk pred zdanením VMS international s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA VMS international s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VMS international s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VMS international s.r.o.


Konateľ VMS international s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VMS international s.r.o.


Predmet činnosti VMS international s.r.o.


Kataster VMS international s.r.o.


Skrátené výkazy VMS international s.r.o.