Prehľad o organizácii
JC STAVAR s.r.o.
Jaseňová 2111/34, 949 01 Nitra
48194930
2120081601
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39002/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk JC STAVAR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby JC STAVAR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,54
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením JC STAVAR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA JC STAVAR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JC STAVAR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JC STAVAR s.r.o.


Konateľ JC STAVAR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JC STAVAR s.r.o.


Predmet činnosti JC STAVAR s.r.o.


Kataster JC STAVAR s.r.o.


Skrátené výkazy JC STAVAR s.r.o.