Prehľad o organizácii
G-range s.r.o.
Myslavská 18, 040 16 Košice-Myslava
48195073
2120087299
SK2120087299
nezistený
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37542/V
-204 €
89,1 %
2022/2021
N/A
-0
89,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk G-range s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby G-range s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,3
0,03
n/a
0,98

Zisk pred zdanením G-range s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA G-range s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod G-range s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G-range s.r.o.


Konateľ G-range s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G-range s.r.o.


Predmet činnosti G-range s.r.o.


Kataster G-range s.r.o.


Skrátené výkazy G-range s.r.o.