Prehľad o organizácii
Kalimanta Invest s. r. o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48195090
2120101555
Nemá
nezistený
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104797/B
1,37 tis. €
5 166,7 %
2016/2015
2,76 tis. €
0,17
3 211 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Kalimanta Invest s. r. o.


2015
2016
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby Kalimanta Invest s. r. o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
1,29
0,78
1
4,54

Zisk pred zdanením Kalimanta Invest s. r. o.


2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA Kalimanta Invest s. r. o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kalimanta Invest s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kalimanta Invest s. r. o.


Konateľ Kalimanta Invest s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kalimanta Invest s. r. o.


Predmet činnosti Kalimanta Invest s. r. o.


Kataster Kalimanta Invest s. r. o.


Skrátené výkazy Kalimanta Invest s. r. o.