Prehľad o organizácii
Kavalier s.r.o.
Jozefa Cígera Hronského 22, 831 02 Bratislava
48195189
2120090214
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104565/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Kavalier s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 €
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

Tržby Kavalier s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,81
0,69
n/a
3,25

Zisk pred zdanením Kavalier s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA Kavalier s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kavalier s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kavalier s.r.o.


Konateľ Kavalier s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kavalier s.r.o.


Predmet činnosti Kavalier s.r.o.


Kataster Kavalier s.r.o.


Skrátené výkazy Kavalier s.r.o.