Prehľad o organizácii
VALKYRA WOOD s.r.o.
Jozefa Krónera 3950/16, 036 01 Martin
48195197
2120084846
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63928/L
143 €
-78,8 %
2019/2018
244 tis. €
32 375,9 %
2019/2018
0
-99,4 %
2019/2018
1,98 tis. €
N/A

Zisk VALKYRA WOOD s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby VALKYRA WOOD s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,39
0,02
0,23
1,02

Zisk pred zdanením VALKYRA WOOD s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA VALKYRA WOOD s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VALKYRA WOOD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VALKYRA WOOD s.r.o.


Konateľ VALKYRA WOOD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VALKYRA WOOD s.r.o.


Predmet činnosti VALKYRA WOOD s.r.o.


Kataster VALKYRA WOOD s.r.o.


Skrátené výkazy VALKYRA WOOD s.r.o.