Prehľad o organizácii
Sunny Meadow s.r.o.
Záhradnícka 5847/62, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
48195227
2120087706
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104666/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Sunny Meadow s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Sunny Meadow s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,5
n/a
2,3

Zisk pred zdanením Sunny Meadow s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Sunny Meadow s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Sunny Meadow s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sunny Meadow s.r.o.


Konateľ Sunny Meadow s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Sunny Meadow s.r.o.


Predmet činnosti Sunny Meadow s.r.o.


Kataster Sunny Meadow s.r.o.


Skrátené výkazy Sunny Meadow s.r.o.