Prehľad o organizácii
EU invest capital, s.r.o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
48195278
2120082272
Nemá
nezistený
13.06.2015
02.12.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-293 €
-140,4 %
2016/2015
1,16 mil. €
2 181,5 %
2016/2015
-0
-102,9 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk EU invest capital, s.r.o.


2015
2016
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
-400 €
transparex.sk

Tržby EU invest capital, s.r.o.


2015
2016
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,01
0,44
1,01

Zisk pred zdanením EU invest capital, s.r.o.


2015
2016
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

EBITDA EU invest capital, s.r.o.


2015
2016
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EU invest capital, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EU invest capital, s.r.o.


Konateľ EU invest capital, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EU invest capital, s.r.o.


Predmet činnosti EU invest capital, s.r.o.


Kataster EU invest capital, s.r.o.


Skrátené výkazy EU invest capital, s.r.o.