Prehľad o organizácii
Aimbulance Europe, s. r. o.
Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava
48195316
2120254004
Nemá
nezistený
21.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105829/B
-5,94 tis. €
-4,3 %
2018/2017
1,53 mil. €
1 253 %
2018/2017
-0,17
35,6 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Aimbulance Europe, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby Aimbulance Europe, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,24
-0,25
n/a
0,8

Zisk pred zdanením Aimbulance Europe, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA Aimbulance Europe, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Aimbulance Europe, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Aimbulance Europe, s. r. o.


Konateľ Aimbulance Europe, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Aimbulance Europe, s. r. o.


Predmet činnosti Aimbulance Europe, s. r. o.


Kataster Aimbulance Europe, s. r. o.


Skrátené výkazy Aimbulance Europe, s. r. o.