Prehľad o organizácii
Volt - trade s.r.o.
Malobošianska 819/6, 956 18 Bošany
48195332
2120084241
Nemá
nezistený
17.06.2015
27.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,89 tis. €
49 tis. €
-1,1
N/A
N/A

Zisk Volt - trade s.r.o.


2015
2016
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby Volt - trade s.r.o.


2015
2016
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,8
n/a
5,04

Zisk pred zdanením Volt - trade s.r.o.


2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Volt - trade s.r.o.


2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Volt - trade s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Volt - trade s.r.o.


Konateľ Volt - trade s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Volt - trade s.r.o.


Predmet činnosti Volt - trade s.r.o.


Kataster Volt - trade s.r.o.


Skrátené výkazy Volt - trade s.r.o.