Prehľad o organizácii
Apotheke03 s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice - mestská časť Juh
48195341
2120108837
SK7120000195
3-4 zamestnanci
02.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 58823/V
1,55 tis. €
107,9 %
2023/2022
472 tis. €
4,5 %
2023/2022
0,01
104,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Apotheke03 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Apotheke03 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk
5,71
0,14
0,07
0,73

Zisk pred zdanením Apotheke03 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
-35 tis. €
transparex.sk

EBITDA Apotheke03 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Apotheke03 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Apotheke03 s.r.o.


Konateľ Apotheke03 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Apotheke03 s.r.o.


Predmet činnosti Apotheke03 s.r.o.


Kataster Apotheke03 s.r.o.


Skrátené výkazy Apotheke03 s.r.o.