Prehľad o organizácii
Apotheke05 s. r. o.
Račianska 153, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača
48195359
2120108793
Nemá
nezistený
03.07.2015
26.05.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-64,1 tis. €
-1,7 %
2019/2018
55,3 tis. €
-55,4 %
2019/2018
-5,79
-793,8 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk Apotheke05 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby Apotheke05 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-5,99
0,01
0,02

Zisk pred zdanením Apotheke05 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Apotheke05 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Apotheke05 s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Apotheke05 s. r. o.


Konateľ Apotheke05 s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Apotheke05 s. r. o.


Predmet činnosti Apotheke05 s. r. o.


Kataster Apotheke05 s. r. o.


Skrátené výkazy Apotheke05 s. r. o.