Prehľad o organizácii
Apotheke04 s. r. o.
Račianska 153, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača
48195367
2120108859
Nemá
nezistený
02.07.2015
09.02.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-766 €
77,2 %
2018/2017
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Apotheke04 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Apotheke04 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Apotheke04 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Apotheke04 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Apotheke04 s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Apotheke04 s. r. o.


Konateľ Apotheke04 s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Apotheke04 s. r. o.


Predmet činnosti Apotheke04 s. r. o.


Kataster Apotheke04 s. r. o.


Skrátené výkazy Apotheke04 s. r. o.