Prehľad o organizácii
Mediationis, s. r. o.
Krajná 29, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
48195375
2120095593
SK2120095593
1 zamestnanec
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104948/B
-43,9 tis. €
-1 465,3 %
2022/2021
97,3 tis. €
20,9 %
2022/2021
-0,26
-1 291,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Mediationis, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Mediationis, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-26,43
-0,78
0,3
0,49

Zisk pred zdanením Mediationis, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Mediationis, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Mediationis, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mediationis, s. r. o.


Konateľ Mediationis, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mediationis, s. r. o.


Predmet činnosti Mediationis, s. r. o.


Kataster Mediationis, s. r. o.


Skrátené výkazy Mediationis, s. r. o.