Prehľad o organizácii
JM KUPELNE s.r.o.
Na Diele 453/3, 028 01 Trstená
48195383
2120092799
SK2120092799
nezistený
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64011/L
1,49 tis. €
6 365,2 %
2023/2022
36,3 tis. €
-4,6 %
2023/2022
0,12
5 629,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk JM KUPELNE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby JM KUPELNE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
0,73
0,28
0,02
0,53

Zisk pred zdanením JM KUPELNE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA JM KUPELNE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JM KUPELNE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JM KUPELNE s.r.o.


Konateľ JM KUPELNE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JM KUPELNE s.r.o.


Predmet činnosti JM KUPELNE s.r.o.


Kataster JM KUPELNE s.r.o.


Skrátené výkazy JM KUPELNE s.r.o.