Prehľad o organizácii
B.V. ECONOMY s.r.o.
Horné Ozorovce 310, 957 03 Bánovce nad Bebravou
48195561
2120085319
Nemá
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31754/R
362 €
-27,6 %
2022/2021
16,2 tis. €
60,9 %
2022/2021
0,07
-74,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk B.V. ECONOMY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby B.V. ECONOMY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,47
-0,43
0,12
0,77

Zisk pred zdanením B.V. ECONOMY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA B.V. ECONOMY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod B.V. ECONOMY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B.V. ECONOMY s.r.o.


Konateľ B.V. ECONOMY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. B.V. ECONOMY s.r.o.


Predmet činnosti B.V. ECONOMY s.r.o.


Kataster B.V. ECONOMY s.r.o.


Skrátené výkazy B.V. ECONOMY s.r.o.