Prehľad o organizácii
TMD 2015, s.r.o. v likvidácii
Košická 24/1, 945 01 Komárno
48195642
2120093371
Nemá
nezistený
09.06.2015
21.08.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-76 €
95,9 %
2017/2016
N/A
-0,04
91 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
-329,5

Zisk pred zdanením TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


Konateľ TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


Kataster TMD 2015, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy TMD 2015, s.r.o. v likvidácii