Prehľad o organizácii
EZ relax, s.r.o.
Starorímska 2, 851 10 Bratislava
48195693
2120084538
Nemá
nezistený
17.06.2015
17.02.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-112 €
-107,2 %
2022/2021
N/A
-0,07
-106,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EZ relax, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby EZ relax, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,25
0,78
n/a
4,58

Zisk pred zdanením EZ relax, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA EZ relax, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EZ relax, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EZ relax, s.r.o.


Konateľ EZ relax, s.r.o.


Likvidátor EZ relax, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EZ relax, s.r.o.


Predmet činnosti EZ relax, s.r.o.


Kataster EZ relax, s.r.o.


Skrátené výkazy EZ relax, s.r.o.