Prehľad o organizácii
Romus SK s.r.o.
Spodná 594, 951 16 Svätoplukovo
48195707
2120091127
SK2120091127
10-19 zamestnancov
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39070/N
184 tis. €
36 %
2023/2022
1,93 mil. €
10,4 %
2023/2022
0,17
13,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Romus SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Romus SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk
161,61
0,76
0,2
1,9

Zisk pred zdanením Romus SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Romus SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Romus SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Romus SK s.r.o.


Konateľ Romus SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Romus SK s.r.o.


Predmet činnosti Romus SK s.r.o.


Kataster Romus SK s.r.o.


Skrátené výkazy Romus SK s.r.o.