Prehľad o organizácii
Mr. Dvorský s.r.o.
Vyšnianska 1435/42, 034 84 Liptovské Sliače
48195740
2120081634
SK2120081634
1 zamestnanec
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63892/L
-10 tis. €
51,6 %
2023/2022
7,21 tis. €
703,8 %
2023/2022
-0,45
73,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Mr. Dvorský s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Mr. Dvorský s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-5,46
-1,23
0,29
0,27

Zisk pred zdanením Mr. Dvorský s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Mr. Dvorský s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Mr. Dvorský s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mr. Dvorský s.r.o.


Konateľ Mr. Dvorský s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mr. Dvorský s.r.o.


Predmet činnosti Mr. Dvorský s.r.o.


Kataster Mr. Dvorský s.r.o.


Skrátené výkazy Mr. Dvorský s.r.o.