Prehľad o organizácii
Fresh ideas sk, s.r.o.
023 14 Skalité
48195766
2120083383
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63891/L
-500 €
1,15 tis. €
-0,11
N/A
N/A

Zisk Fresh ideas sk, s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby Fresh ideas sk, s.r.o.


2015
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
1
n/a

Zisk pred zdanením Fresh ideas sk, s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

EBITDA Fresh ideas sk, s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Fresh ideas sk, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Fresh ideas sk, s.r.o.


Konateľ Fresh ideas sk, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Fresh ideas sk, s.r.o.


Predmet činnosti Fresh ideas sk, s.r.o.


Kataster Fresh ideas sk, s.r.o.


Skrátené výkazy Fresh ideas sk, s.r.o.