Prehľad o organizácii
HZ - INVEST, s.r.o.
Zvolenská cesta 15339/19B, 974 05 Banská Bystrica
48195928
2120083086
SK2120083086
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28211/S
7,99 tis. €
122 %
2023/2022
98,7 tis. €
7,9 %
2023/2022
0,02
123,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk HZ - INVEST, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby HZ - INVEST, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
9,94
0,11
n/a
0,04

Zisk pred zdanením HZ - INVEST, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA HZ - INVEST, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HZ - INVEST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HZ - INVEST, s.r.o.


Konateľ HZ - INVEST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HZ - INVEST, s.r.o.


Predmet činnosti HZ - INVEST, s.r.o.


Kataster HZ - INVEST, s.r.o.


Skrátené výkazy HZ - INVEST, s.r.o.