Prehľad o organizácii
AdMiMa s. r. o.
013 04 Dolná Tižina
48195979
2120092689
SK2120092689
nezistený
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63942/L
990 €
134,7 %
2023/2022
7,8 tis. €
290 %
2023/2022
0
119,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AdMiMa s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby AdMiMa s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
4,38
0,23
0,91
0,58

Zisk pred zdanením AdMiMa s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA AdMiMa s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AdMiMa s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AdMiMa s. r. o.


Konateľ AdMiMa s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AdMiMa s. r. o.


Predmet činnosti AdMiMa s. r. o.


Kataster AdMiMa s. r. o.


Skrátené výkazy AdMiMa s. r. o.