Prehľad o organizácii
BAXING spol. s r.o.
J. Cikkera 1022/13, 974 01 Banská Bystrica
48195987
2120086859
SK2120086859
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28219/S
-1,94 tis. €
21,7 %
2023/2022
4,58 tis. €
-34,4 %
2023/2022
-0,18
7,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BAXING spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby BAXING spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
2,65
0,38
n/a
32,44

Zisk pred zdanením BAXING spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA BAXING spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BAXING spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BAXING spol. s r.o.


Konateľ BAXING spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BAXING spol. s r.o.


Predmet činnosti BAXING spol. s r.o.


Kataster BAXING spol. s r.o.


Skrátené výkazy BAXING spol. s r.o.