Prehľad o organizácii
EDMI, s.r.o.
M. R. Štefánika 34, 010 01 Žilina
48196053
2120086210
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63950/L
-148 €
-60,9 %
2023/2022
N/A
-0
-56,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk EDMI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby EDMI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
2,68
0,18
n/a
1,23

Zisk pred zdanením EDMI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA EDMI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EDMI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EDMI, s.r.o.


Konateľ EDMI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EDMI, s.r.o.


Predmet činnosti EDMI, s.r.o.


Kataster EDMI, s.r.o.


Skrátené výkazy EDMI, s.r.o.