Prehľad o organizácii
TURBO time s.r.o.
Novozámocká 246, 951 12 Ivanka pri Nitre
48196096
2120096880
SK2120096880
5-9 zamestnancov
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39009/N
3,7 tis. €
135,3 %
2022/2021
169 tis. €
37,2 %
2022/2021
0,02
131 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TURBO time s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby TURBO time s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
15,43
0,38
n/a
0,51

Zisk pred zdanením TURBO time s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA TURBO time s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TURBO time s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TURBO time s.r.o.


Konateľ TURBO time s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TURBO time s.r.o.


Predmet činnosti TURBO time s.r.o.


Kataster TURBO time s.r.o.


Skrátené výkazy TURBO time s.r.o.