Prehľad o organizácii
World9Competition, s. r. o. v likvidácii
Stredná 6, 900 31 Stupava
48196169
2120085286
Nemá
nezistený
10.06.2015
03.02.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-1,94 tis. €
-368,4 %
2020/2019
N/A
-0,79
-1 604,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk World9Competition, s. r. o. v likvidácii


2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby World9Competition, s. r. o. v likvidácii


2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením World9Competition, s. r. o. v likvidácii


2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA World9Competition, s. r. o. v likvidácii


2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod World9Competition, s. r. o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie World9Competition, s. r. o. v likvidácii


Konateľ World9Competition, s. r. o. v likvidácii


Likvidátor World9Competition, s. r. o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. World9Competition, s. r. o. v likvidácii


Predmet činnosti World9Competition, s. r. o. v likvidácii


Kataster World9Competition, s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy World9Competition, s. r. o. v likvidácii