Prehľad o organizácii
F.I. Group s.r.o.
Hlavná 22, 943 01 Štúrovo
48196223
2120081403
SK2120081403
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38990/N
8,45 tis. €
-70,1 %
2022/2021
1,08 mil. €
64,4 %
2022/2021
0,01
-75,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk F.I. Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby F.I. Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
n/a
0,78
n/a
-5,88

Zisk pred zdanením F.I. Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA F.I. Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod F.I. Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie F.I. Group s.r.o.


Konateľ F.I. Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. F.I. Group s.r.o.


Predmet činnosti F.I. Group s.r.o.


Kataster F.I. Group s.r.o.


Skrátené výkazy F.I. Group s.r.o.