Prehľad o organizácii
Sim-SK, s.r.o.
930 21 Dunajský Klátov
48196231
2120088146
Nemá
nezistený
19.06.2015
10.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
3 tis. €
164,9 %
2016/2015
338 tis. €
33,8 %
2016/2015
0,01
-56,4 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Sim-SK, s.r.o.


2015
2016
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby Sim-SK, s.r.o.


2015
2016
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
transparex.sk
1,83
0,03
n/a
0,78

Zisk pred zdanením Sim-SK, s.r.o.


2015
2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Sim-SK, s.r.o.


2015
2016
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Sim-SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sim-SK, s.r.o.


Konateľ Sim-SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Sim-SK, s.r.o.


Predmet činnosti Sim-SK, s.r.o.


Kataster Sim-SK, s.r.o.


Skrátené výkazy Sim-SK, s.r.o.