Prehľad o organizácii
Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 32, 960 01 Zvolen
48196282
2120087728
SK2120087728
3-4 zamestnanci
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28236/S
31,6 tis. €
-5,5 %
2022/2021
234 tis. €
-7,7 %
2022/2021
0,13
-19,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
32,48
0,69
0,01
3,25

Zisk pred zdanením Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


Konateľ Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


Predmet činnosti Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


Kataster Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.


Skrátené výkazy Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.