Prehľad o organizácii
NXT, s.r.o.
Uhoľná 8518/9, 010 01 Žilina
48196339
2120078532
Nemá
nezistený
05.06.2015
05.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-22,8 tis. €
121 tis. €
-0,14
N/A
N/A

Zisk NXT, s.r.o.


2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby NXT, s.r.o.


2015
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,11
1,21
0,84

Zisk pred zdanením NXT, s.r.o.


2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA NXT, s.r.o.


2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NXT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NXT, s.r.o.


Konateľ NXT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NXT, s.r.o.


Predmet činnosti NXT, s.r.o.


Kataster NXT, s.r.o.


Skrátené výkazy NXT, s.r.o.