Prehľad o organizácii
HAJPET družstvo v likvidácii
Slánska 20 A, 080 06 Prešov
48196479
2120088256
Nemá
nezistený
12.06.2015
17.03.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-1,21 tis. €
-100,1 %
2017/2016
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk HAJPET družstvo v likvidácii


2015
2016
2017
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby HAJPET družstvo v likvidácii


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením HAJPET družstvo v likvidácii


2015
2016
2017
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA HAJPET družstvo v likvidácii


2015
2016
2017
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HAJPET družstvo v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HAJPET družstvo v likvidácii


Likvidátor HAJPET družstvo v likvidácii


Predseda HAJPET družstvo v likvidácii


Predmet činnosti HAJPET družstvo v likvidácii


Kataster HAJPET družstvo v likvidácii


Skrátené výkazy HAJPET družstvo v likvidácii