Prehľad o organizácii
edoma six s.r.o.
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
48196495
2120100950
Nemá
nezistený
15.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36125/T
5,16 tis. €
-49,5 %
2022/2021
42,3 tis. €
12,9 %
2022/2021
0,21
-13,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk edoma six s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby edoma six s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
4,32
0,86
0,07
7,3

Zisk pred zdanením edoma six s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA edoma six s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod edoma six s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie edoma six s.r.o.


Konateľ edoma six s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. edoma six s.r.o.


Predmet činnosti edoma six s.r.o.


Kataster edoma six s.r.o.


Skrátené výkazy edoma six s.r.o.