Prehľad o organizácii
Exception trade s.r.o.
Hlavná 22, 943 01 Štúrovo
48196533
2120081381
Nemá
nezistený
09.06.2015
13.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
352 €
55,9 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk Exception trade s.r.o.


2015
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby Exception trade s.r.o.


2015
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,07
0,08
1
33,71

Zisk pred zdanením Exception trade s.r.o.


2015
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Exception trade s.r.o.


2015
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Exception trade s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Exception trade s.r.o.


Konateľ Exception trade s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Exception trade s.r.o.


Predmet činnosti Exception trade s.r.o.


Kataster Exception trade s.r.o.


Skrátené výkazy Exception trade s.r.o.