Prehľad o organizácii
Experium, s.r.o.
Nálepkova 7556/44, 921 01 Piešťany
48196568
2120092502
SK2120092502
nezistený
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36045/T
6,95 tis. €
-60,3 %
2023/2022
40,2 tis. €
-12,3 %
2023/2022
0,13
-64,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Experium, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Experium, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
9,78
0,92
n/a
12,89

Zisk pred zdanením Experium, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Experium, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Experium, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Experium, s.r.o.


Konateľ Experium, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Experium, s.r.o.


Predmet činnosti Experium, s.r.o.


Kataster Experium, s.r.o.


Skrátené výkazy Experium, s.r.o.